Naše firma nám nabízí:

  rekonstrukci a údržbu elektroinstalace včetně projektové dokumentace a revizních zpráv

  bytové rozvody

  domovní rozvody

  rodinné domy

  kanceláře

  montáže a demontáže osvětlení(i zahradního), světelných reklam

  instalace elektrického vytápění - podlahové rohože, přímotopné panely

  revize elektroinstalace a elektrospotřebičů, přenosného nářadí

  anténní a televizní rozvody

  domácí telefony, rozvod státního telefonu

  domovní zvonky

  příprava pro počítačovou a datovou síť, zabezpečovací zařízení

Oblast působnosti:  Brno, Jihomoravský kraj

Kontakt:

ing. Lubomír Barouš                                           602 837 369

Prodloužená 26                                   Lubomir.Barous@seznam.cz

62000, Brno